EDITORIAL BOARD
 
Honorary Editor-in-Chief
Renhong WANG (王仁宏) Dalian Univ. of Tech.
 
Editors-in-Chief
Lei GUO (郭雷)  Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Yufeng LU (卢玉峰) Dalian Univ. of Tech.
Zhenxin LIU (柳振鑫) Dalian Univ. of Tech.
 
Honoray Editors
Tatsien LI (李大潜) Fudan Univ.
Roderick WONG (王世全) City Univ. of Hong Kong
 
Editors
Gang BAO (包刚) Zhejiang Univ.
Raymond CHAN (陈汉夫) City Univ. of Hong Kong
Ke CHEN (陈柯) The Univ. of Liverpool
William Y.C. CHEN (陈永川) Tianjin Univ.
Zhiming CHEN (陈志明) Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Qiang DU (杜强) Columbia Univ.
Haibao DUAN (段海豹) Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Weinan E (鄂维南) Princeton Univ.
Fuquan FANG (方复全) Capital Normal Univ.
Tianxiao HE (何天晓) Illinois Wesleyan Univ.
Thomas Y.C. HOU (侯一钊) California Institute of Tech.
Song JIANG (江松) IAPCM, Beijing
Shi JIN (金石) Univ. of Wisconsin
Banghe LI (李邦河) Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Yong LI (李勇) Jilin Univ.
Jianya LIU (刘建亚) Shandong Univ.
Xiaonan LUO (罗笑南) Guilin Univ. of Electronic Tech.
Shige PENG (彭实戈) Shandong Univ.
Chi-Wang SHU (舒其望) Brown Univ.
Tao TANG (汤涛) BNU-HKBU United International College
Changping WANG (王长平) Fujian Normal Univ.
Zongmin WU (吴宗敏) Fudan Univ.
Changchang XI (惠昌常) Capital Normal Univ.
Heping XIE (谢和平) Sichuan Univ.
Zongben XU (徐宗本) Xi'an Jiaotong Univ.
Xiangdong YE (叶向东) Univ. of Sci. and Tech. of China
Jingxue YIN (尹景学) South China Normal Univ.
Pingwen ZHANG (张平文) Wuhan Univ.
Shaoliang ZHANG (张绍良) Nagoya Univ.
Weinian ZHANG (张伟年) Sichuan Univ.
Xiangyu ZHOU (周向宇) Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
 
Managing Editors
Weihua DENG (邓伟华) Lanzhou Univ.
Lili DU (杜力力) Shenzhen Univ.
Huijun FAN (范辉军) Peking Univ.
Junsheng FANG (房军生) Hebei Normal Univ.
Yujin GUO (郭玉劲) Central China Normal Univ.
Guixiang HONG (洪桂祥) Harbin Institute of Tech.
Wen HUANG (黄文) Univ. of Sci. and Tech. of China
Yong JIAO (焦勇) Central South Univ.
Shuilin JIN (靳水林) Harbin Institute of Tech.
Zhen LEI (雷震) Fundan Univ.
Hailiang LI (李海梁) Capital Normal Univ.
Xin LIU (刘歆) Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Yongtang SHI (史永堂) Nankai Univ.
Jieqing TAN (檀结庆) Hefei Univ of Tech.
Jian WANG (王健) Fujian Normal Univ.
Yanni XIAO (肖燕妮) Xi'an Jiaotong Univ.
Guoliang YU (郁国樑) Texas A&M Univ.
Xicheng ZHANG (张希承) Beijing Institute of Tech.
Zhenlei ZHANG (张振雷) Capital Normal Univ.
Dechao ZHENG (郑德超) Vanderbilt Univ.
Yuanyang ZHOU (周远扬) Central China Normal Univ.
Kehe ZHU (朱克和) State Univ. of New York, Albany
Changliang ZOU (邹长亮) Nankai Univ.
 
Editorial Editors
Huadong YU (于化东) (Director of Editorial Office)  Dalian Univ. of Tech.
Xiangyang XIAO (肖向阳) Dalian Univ. of Tech.